Mơ thấy chữ viết đánh con gì? Điềm lành hay dữ?

Những chữ cái sẽ là điều mà bạn thường gặp trong cuộc sống. Nhưng nếu những chữ cái xuất hiện trong giấc mơ thì chúng có phải điều bất thường? Và khi mơ thấy chữ cái thì chúng sẽ dự báo cho điềm lành hay dữ và mơ thấy chữ viết đánh con gì dễ trúng lớn?…

Chi tiết